Hotline: 028.7109.1188 - 0937.999920 | Email:

Đặt hàng

Xác nhận đơn hàng

Thời gian xác nhận đơn hàng: từ 8h đến 21h mỗi ngày

Trong vòng 4h sau khi đặt hàng thành công, chipchipshop.com sẽ thực hiện xác nhận đơn đặt hàng qua điện thoại nhằm xác nhận thông tin được cung cấp trong đơn hàng. Sau khi nhận được đồng ý của bạn, Chipchipshop.com sẽ tiến hành xử lý đơn hàng.