Quả cầu thủy

Cầu nước Kitty

160,000₫

Cầu nước Mickey

130,000₫
Chất liệu: thủy tinh+ nước ...