Trang trí

gậy kim sa

40,000₫

Hình ửi vải

30,000₫

Cục đèn

12,000₫

người tuyết gòn

45,000₫
người tuyết gòn

nón nhung hình

55,000₫
nón nhung hình

dây kim tuyến chồn

25,000₫
dây kim tuyến chồn

dây kim tuyến lá

28,000₫
dây kim tuyến lá

vớ trung người tuyết nón

42,000₫
vớ trung người tuyết nón

vớ trung ông già nón

42,000₫
vớ trung ông già nón

vớ ông già kẹo

70,000₫
vớ ông già kẹo

vớ người tuyết bóng

70,000₫
vớ người tuyết bóng

vớ tuần lộc nhung

70,000₫
vớ tuần lộc nhung

vớ người tuyết

116,000₫
vớ người tuyết

vớ ông già người tuyết

116,000₫
vớ ông già người tuyết

vớ phi bóng người tuyết 30cm

63,000₫
vớ phi bóng người tuyết 30cm

treo cây thông gấu

48,000₫
treo cây thông gấu

treo chuông ông già tròn

48,000₫
treo chuông ông già tròn

treo cây thông gấu

48,000₫
treo cây thông gấu

treo ông già tim

48,000₫
treo ông già tim

treo chuông người tuyết

48,000₫
treo chuông người tuyết

treo tuần lộc tròn

48,000₫
treo tuần lộc tròn

decal noel ống trắng

95,000₫
decal noel ống trắng

vòng nguyệt quế gỗ 0065

137,000₫
vòng nguyệt quế gỗ 0065

decal noel ống màu

95,000₫
decan noel ống màu

vớ hình nổi

110,000₫

nỉ noel 030

63,000₫
nỉ noel 030

nỉ ông già < 017

36,000₫
nỉ ông già < 017

Người tuyết gòn <

45,000₫
Người tuyết gòn

Ông già tuyết gòn

45,000₫
Ông già tuyết gòn

Người tuyết gòn 026

55,000₫
Người tuyết gòn 026dài 9cm

Ông già gòn 026

55,000₫
Ông già gòn 026kích thước 9cm